Gündem

Esen: “Bütün kadınları kol kola yürümeye ve çözümün parçası olmaya davet ediyoruz”

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Esen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye’de kadın nerede var olmak istiyorsa onu hak ettiği yere taşımak üzere çalışmalar yürüttüklerini ve bu çerçevede destek mekanizmaları oluşturacaklarını söyledi.

Esen’in açıklaması şöyle:

‘Kadının can yakan sorunlarına umut olacağız’

“Kadının kendini güvende ve mutlu hissedeceği öncü çözümler ve politikalar için gayretle çalışacağız. Ayrıştıran değil birleştiren, susan değil konuşan, sorgulayan, demokrasi ve eşitlik içinde Türkiye’nin tüm renkleriyle yan yana yaşamayı mümkün kılan, yeni hikâyesi olan bir parti olarak, yeni siyaset tarzıyla, yeni liyakatli kadrolarıyla iyileştirici çözümler ve politikalar üretecek, kadının can yakan sorunlarına bedava casino umut olacağız. DEVA Partisi’nde %35 cinsiyet kotası ile kadınları siyasete, karar mekanizmalarına dahil ederek ayakları yere sağlam basan gerçekçi öncü çözümler üreteceğiz.”

 

‘Ortak paydada buluşan farklı kimlikleriz’

“Yeni Türkiye’nin DEVA Kadınları olarak bizler; ülkesi için yola çıkan, ortak paydada buluşan farklı kimlikleriz. Haksızlıklara karşı çıkan, hakkı, adaleti ve eşitliği savunan kadınlarız. Umuda yolculuk için kol kola yürüyen ülke sevdalılarıyız. Kadınların kendini güvende ve mutlu hissedeceği bir Türkiye’yi oluşturmak için; adaleti, özgürlükleri, güvenliği ve umudu -yani insanca yaşamamızın gereği tüm değerleri- yeniden tesis edebilmek için gayretle çalışıyoruz. İşte bu sebeple; kadın varsa çözüm var, DEVA’da kadına yer var diyoruz.”

‘Gelin, çözüme ve umuda katkı sağlayın’

“Ülkemiz için iyileştirici çözümler ve politikalar üretmek gayesiyle çıktığımız bu yolda, tüm kadınları DEVA Partisi’nde birlikte olmaya, kol kola yürümeye ve çözümün parçası olmaya davet ediyoruz. Gelin taşın altına hep birlikte elimizi koyalım ve geleceğe birlikte güven içinde yürüyelim. Gelin yanımızda olun, üyemiz olun, gönüllümüz olun. “Vaktim yok” diyorsanız, takipçimiz, destekçimiz olun. Ve mutlaka önümüzdeki seçimlerde oyunuza sahip çıkın. Bizimle irtibata geçin ve sandığınızın koruyucusu, bekçisi olun. Ne olursa olsun gelin; bu 8 Mart çözümün ve umudun günü olsun.”

DEVA’dan çözüm önerileri

Esen ayrıca, DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığınca önümüzdeki aylarda açıklanacak olan eylem planında yer alan başlıca çözüm önerilerini sıraladı:

Şiddetin her türüne karşı toplumsal mücadele seferberliği başlatacağız. Kadına yönelik şiddetin temelinde yatan zihniyetin dönüşümü için, eğitim alanındaki reform ve planlamaları örgün ve yaygın eğitimin tüm deneme bonusu veren siteler alanlarına yayacağız.

İstanbul Sözleşmesine sahip çıkacağız, bu konuda çok netiz. 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasını sağlayacağız. Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümlerine etkin şekilde uyacağız.

Şiddet mağdurlarının bürokrasiye takılmadan gerekli tedbirlerin alınarak korunduğu “tek kapı sistemi”ni hızla hayata geçireceğiz.

Kadına yönelik şiddet alanında doğrudan yahut dolaylı olarak görev alan tüm idari ve adli personel ile kolluk güçlerinin ve bekçilerin meslek içi eğitimlerle bilgi eksikliklerini giderecek, farkındalık, hassasiyet düzeylerini arttıracağız. Hızlı ve etkin çözüm üretme kapasitelerini geliştireceğiz.

Şiddete uğrayan kadınlar ve kadın cinayetleri konusunda ‘veri kayıt sistemi’ oluşturacak, gidişatı takip edecek denetim mekanizması oluşturacak ve işlemesini sağlayacağız.

Elektronik takip sisteminin ülke çapında her ilde uygulanmasını sağlayacak, var olan aksaklıkları gidereceğiz.

Uzaklaştırma kararlarının tekrarlanmasını müeyyidelere bağlayacağız.

Güvenli şehirler planlayacağız.

Güçlü aydınlatma sistemlerine sahip açık alan ve kentsel mekanlar ile kadının güvende kalmasını destekleyeceğiz. MOBESE kameralarının göremediği kör noktaları tespit edip gerekli düzenlemeyi sağlayacağız.

Kaldırım ve yaya geçitlerini araba, motosiklet, seyyar satıcı gibi engellerden arındıracak, denetim sistemi sağlayacak, güvenli yaya ulaşımını destekleyeceğiz.

Kadına yönelik şiddetin daha yaygın yaşandığı bölgeleri tespit ederek risk haritaları oluşturacak, panik butonu, güvenlik App’leri, kamera sistemleri gibi teknolojik destek paketlerinin etkin kullanımını yaygınlaştıracağız.

‘Kadın Dostu’ planlamalarla kentsel altyapıda, kent mimarisinde ve estetiğinde kadın ve çocuğu önemseyen, destekleyen hizmetleri artıracak, geliştireceğiz.

Mahallelerde kadının sosyalleşmesine, spor yapmasına fırsat verecek, çocuklu annenin nefes alabileceği ve bank, temizlik, tuvalet gibi hizmetlerin sağlandığı cep yeşil alanları yaygınlaştıracağız.

‘Kadına Duyarlı Bütçeleme’ yapacak, kamusal kaynakların, harcamaların kadın erkek arasında hakkaniyetli, eşit paylaşımını kriterler ile garanti altına alacağız.

Sosyal Destek Merkezleri ile kadının yaşamı kolaylaşacak Yerel yönetimlerle iş birliği ile günlük yararlanılabilecek, güvenlikli bakım merkezleri ile kadını destekleyeceğiz. Çocuk, engelli ve yaşlısını emanet edeceği, günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar oluşturacağız.

Kız çocuklarının eğitiminde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için kız çocuklarının eğitime erişimindeki sosyal, ekonomik ve kültürel engelleri ortadan kaldıracak, kız çocuklarının erken yaşta okulu bırakmalarının önüne geçeceğiz. Ayrıca sosyoekonomik sınıflar arasındaki eşitsizliğin eğitime yansıyan olumsuz sonuçlarını gidererek yoksulluk döngüsünün kırılmasında eğitimin rolünü önemseyeceğiz. Dezavantajlı grupların eğitime erişimini kolaylaştıracağız.

Kadın istihdamı odaklı mesleki ve teknik eğitimleri destekleyeceğiz

Kadınların beden ve ruh sağlığını birlikte ele alan sağlık politikaları geliştireceğiz. Dezavantajlı kadınların sağlık hizmetlerinden etkin şekilde faydalanmasını sağlayacağız.

Doğum öncesinden başlayıp yaşamın sonuna kadar sağlık izlemlerini düzenli bir şekilde takip edeceğiz.

Bilgilendirme ve Eğitim çalışmaları ile akılcı ilaç kullanımı konusunda toplumun yeterli düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlayacağız.

Kültür ve sanatın iyileştirici rolünü etkin duruma getireceğiz.

Kadın emeğinin sömürülmesinin önüne geçerek zanaat-tasarım-sanat alanlarında üretimi destekleyeceğiz.

Kültür-sanat alanlarını kadınlar ve tüm dezavantajlı gruplar için erişilebilir kılacağız.

Adaletli bir çalışma hayatı için kadınların güvenceli çalışma, eşit işe eşit ücret, iş özel yaşam dengesinin kurulması, ebeveyn izinleri gibi düzenlemelere yönelik uluslararası standartlar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz.

Kadınlar için güvenceli işleri yaygınlaştıracağız, kayıt dışı istihdamı engelleyeceğiz.

İş Kanunu’nda ve diğer çalışma mevzuatında kadına yönelik mobbingi önleyici etkin düzenlemeler yapacağız. Kadınların annelik hali ile gelen ücret kaybının önüne geçeceğiz. Şiddet ve tacizle ilgili İLO 190 maddesini dikkate alacağız.

Kadınların üzerinden bakım yükünü alacak sosyal politikaları destekleyeceğiz. Kadınlar için geçerli olan doğum iznini mevzuatta ebeveyn izni olarak güncelleyecek ve ebeveynlerin bu izin sürelerini üst sınırda eşitleyeceğiz.

Sanayi bölgelerine kreş açma zorunluluğu getireceğiz. Ücretsiz 24 saat hizmet veren kreşler açacağız. İşverenlere kreş desteği ve teşviki vereceğiz.

 

Hibya Haber Ajansı