Gündem

Şirket haberleri

AKSUE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapıldığı açıklandı.

ALMAD – Şirket ile Ento Madencilik arasında, Ento Madenciliğe ait Edirne Uzunköprü’de bulunan maden işletmesinden Zenginleştirilmiş ve Kırılmış olarak toplam 70.000 – 105.000 ton aralığında Linyit Kömürü alımına ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.

ATATP – Şirket payları casino siteleri Borsa’da 4 Haziran’da işlem görmeye başlayacak.

BASGZ – Şirket paylarının halka arzında talepler 3 – 4 Haziran’da toplanacak.

BMSCH – Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile bugün halka arz edilecek.

BTCIM – Duruş bildiriminde bulunulan 2.fırının devreye alındığı açıklandı.

BSOKE – Fabrikanın Döner Fırın – 1 hattında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle,  Döner Fırın’ın 7 Haziran’a kadar durdurulduğu açıklandı.

BRKO – Durdurulan üretim faaliyetlerinin 1 Haziran’da şirket fabrikasında tekrar başlanmasına karar verildiği açıklandı.

BOBET – Şirket payları Borsa’da 3 Haziran’da işlem görmeye başlayacak.

CANTE – Aracı kurumu ile fiyat istikrarını sağlayacağı işlemlerin süresinin sona erdiği açıklandı.

CEMAS – Şirketin kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformuna imzacı şirket olarak kabul edildiği açıklandı.

CRDFA – 60 gün vadeli 5,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GLBMD – 35 gün vadeli 5,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GWIND – Mersin Mut’ta  62,7 MWm/51 MWe kurulu gücüne sahip Mersin RES Santrali için  EPDK’dan izin alınarak lisans tadili yapılan 5,85 MWe’lik elektrik güç artırımı ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan proje onayının alındığı güç artırımı Bakanlık Heyeti tarafından Geçici Kabul işleminin gerçekleştirildiği açıklandı.

IEYHO – Şirketin kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformuna imzacı şirket olarak kabul edildiği açıklandı.

INVEO – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun AA- (Trk)‘a yükseltiğildiği, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nun teyit edildiği, not görünümlerinin ise ‘Stabil’ olarak korunduğu açıklandı.

KONTR – Kamerun’da %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

Batarya teknolojileri konusunda, Lityum İyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektro kimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemi tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerinde bulunması planlanan, 15 milyon TL sermayeli bir şirket kurulmasına ve bu şirkete %70 oranında iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

Uydu Teknolojisi geliştirme, uydu üretimi yapma ve buna bağlı servisler vermesi planlanan, 20 milyon TL sermayeli bir şirket kurulmasına ve bu şirkete %25 oranında iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

Şirket ile Arsan ortaklığı olarak,  Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine yönelik ihalesine katılım sağlandığı ve 7 Haziran’da gerçekleşecek 1.Tur Pazarlık ve Nihai Pazarlık Görüşmelerine davet yazısı geldiği açıklandı.

KERVN – 2020 yılı 4. çeyrek ve 2021 yılı 1. çeyrek bilançolarının 9 Haziran’a kadar KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından uygun karşılandı.

MZHLD – YİP’te işlem gören şirket paylarının Alt Pazar’da işlem görebilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildiği açıklandı.

OLMIP – Mondi Corrugated B.V’nin OLMIP’te yaklaşık %90,38 hisse oranı ile çoğunluk hissedar haline geldiği açıklandı.

OYYAT – Şirket paylarının halka arzında talepler 2 – 3 – 4 Haziran’da toplanacak.

OTKAR – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun “AA+(Trk) / (Stabil Görünüm)”, Kısa Vadeli Ulusal Notunun “A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)”, Uzun Vadeli Uluslararası Notunun (yerel ve yp  cinsinden) “BB+ / (Negatif Görünüm)” ve Kısa Vadeli Uluslararası Notunun (yerel ve yp cinsinden) “B / (Negatif Görünüm)” olarak belirlendiği açıklandı.

QNBFB – Bankanın grup şirketleri ile birlikte sermayesinin %100’üne sahip olduğu Hemenal Finansman’daki toplam 70.000.000 adet payın OYAK Portföy Yönetimi’ne satışının BDDK’dan gerekli izinlerin alınması ile tamamlandığı açıklandı.

PAGYO – 22 milyon TL limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yapıldığı açıklandı.

PAPIL – Başta Çekya olmak üzere, AB ülkelerinde iş geliştirme ve satış faaliyetlerini yürütmek üzere %100 şirketin sahipliği ile bağlı ortaklık kurulmasına karar verildiği açıklandı.

PINSU – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 49,7 milyon TL’lik fonun tamamının finansal borç ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

RYGYO – Kocaeli Çayırova’daki 57.387 m 2 ’lik deponun 200 m 2 ’lik depolama alanının 2 yıllığına kiraya verildiği, 2 yılda 155.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.

İstanbul Tuzla’daki 48.884 m 2 ’lik deponun 5.023 m 2 ’lik depolama alanının 5 yıllığına kiraya verildiği, 5 yılda 16 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.

SELGD – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

TCELL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun “AAA (Trk)” ve uzun vadeli yabancı para notunun “BBB-“, notlara ilişkin görünümlerin sırasıyla durağan ve negatif olarak belirlendiği açıklandı.

TSPOR – Şirketin Ziraat Bankası, HALKB ve DenizBank’dan oluşan konsorsiyum ile Mart ayında imzaladığı Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında, yapılandırma ön koşullarının yerine getirildiği ve bankalara olan borçluluğun yeniden yapılandırılmasının tamamlandığı açıklandı.

UNLU – Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak.

YESIL – VBTS kapsamında şirket paylarına 15 Haziran’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST – 50 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.

ZOREN – Şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Dubai’de kurulu “Zorlu Enerji Asia Holding Limited’in, Pakistan’da kurulu “Zorlu Solar Pakistan Limited’in sermayesinde sahip olduğu şirket sermayesinin %99,7’sini temsil eden 997 adet payın Zorlu Wind Pakistan’a devredilmesine

Şirketin paylarının %99,7’sine sahip olduğu Pakistan’da kurulu “Zorlu Sun Power’ın sermayesinde sahip olunan şirket sermayesinin %99,7’sini temsil eden 997 adet payın, Zorlu Wind Pakistan’a devredilmesine,

Şirketin paylarının %99,7’sine sahip olduğu Pakistan’da kurulu “Zorlu Renewable Pakistan’ın sermayesinde sahip olunan şirket sermayesinin %99,7’sini temsil eden 997 adet payın, Zorlu Wind Pakistan’a devredilmesine,

Şirketin paylarının %99,7’sine sahip olduğu Pakistan’da kurulu Zorlu Wind Pakistan tarafından, Zorlu Grubu şirketlerinden Zorlu O&M Enerji Tesisleri’nin Pakistan’da kurulu “Zorlu Industrial Pakistan’da sahibi olduğu, 2.089.997 adet payın devralınmasına,

Zorlu Wind Pakistan tarafından, Zorlu Grubu şirketlerinden “Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme’nin Pakistan’da kurulu “Zorlu O&M Pakistan Limited’de sahibi olduğu 1.199.997 adet payın devralınmasına karar verildiği açıklandı.

ENKAI – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 8,44 – 8,46 TL fiyat aralığından 326.402 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,26’ya yükseldi.

ETILR – İzzettin Kaplan tarafından 2,01 TL fiyattan 126.890 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,56’ya yükseldi.

EUKYO – Ege Sigorta tarafından 4,57 – 4,60 TL fiyat aralığından 75.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,32’ye geriledi.

ITTFH – Noya Çelik tarafından 4.003.013 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,37’ye yükseldi.

SELGD – Gönen Kurukahve Gıda tarafından 3,97 TL fiyat aralığından 24.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,00’a yükseldi.

Eliya Alharal tarafından 3,97 TL fiyat aralığından 24.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,00’a yükseldi.

ADESE – Şirket sermayesinin 252 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 756 milyon TL nakden artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

HLGYO – Şirket sermayesi bugün 970 milyon TL’den %5,15 oranında bedelsiz olarak 50 milyon TL artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 2,9956 TL’ye karşılık gelmekte.

ODAS – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %133 oranında bedelli olarak 800 milyon TL nakden artışla 1,4 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

PEKGY – Şirket sermayesi bugün 253 milyon TL’den %400 oranında bedelli olarak 1,0 milyar TL nakden artışla 1,26 milyar TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 1,04 TL’ye karşılık gelmekte.

PINSU – Şirket sermayesinin 44,8 milyon TL’den %111,70 oranında bedelli olarak 50 milyon TL nakden artışla 94,8 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram takipçi hilesi instagram takipçi satın al ilaç rehberi Seo paketleri